Ryu Matsuyama / Paper Planes Director/Camera:  Kyotaro Hayashi   Camera:  Satoshi Watanabe  Dress Designer:  Canako Inoue  Dancer:  Fumika Kuwabara

Ryu Matsuyama / Paper Planes
Director/Camera: Kyotaro Hayashi
Camera: Satoshi Watanabe
Dress Designer: Canako Inoue
Dancer: Fumika Kuwabara

20151108-DSC05201.jpg
20151108-DSC05209.jpg
20151108-016X0059.jpg
20151108-DSC05216.jpg
20151108-DSC05189.jpg